Vừa qua, các PTTĐ liên kết, đẩy nhanh tiến độ tại các công trình trọng điểm như thuỷ điện Sơn La, Lai Châu… đạt hiệu quả cao. Vậy còn các PTTĐ thường niên đã được EVN và CĐ ĐLVN triển khai thế nào, thưa ông?

- Hằng năm, Tổng Giám đốc EVN và Chủ tịch CĐ ngành đều có chỉ thị liên tịch phát động thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch trọng tâm của năm theo từng chủ đề. Ví dụ như năm 2014 là “Tối ưu hoá chi phí và điện cho miền Nam”, năm 2015 là “Năng suất - hiệu quả”. Thực hiện chủ đề từng năm, các đơn vị thành viên đã đẩy mạnh PTTĐ, như khối TCty Phát điện có PTTĐ “Vận hành an toàn sản xuất điện tại các nhà máy”, “Quản lý tiến độ xây dựng các dự án nguồn điện”; TCty Truyền tải điện có các phong trào “Trạm biến áp kiểu mẫu”, “Đường dây kiểu mẫu”; khối các Cty thuỷ điện có PTTĐ “Tối ưu hoá chi phí, thực hành tiết kiệm”, “Ca vận hành an toàn, kinh tế”…

Một trong những PTTĐ đạt hiệu quả cao là “Xây dựng đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông”. Đây là dự án trọng điểm của ngành nhằm đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu tăng trưởng phụ tải khu vực miền Nam giai đoạn 2014-2015. CNVCLĐ trên công trường hăng hái thi đua và đưa công trình hoàn thành đúng tiến độ, được vận hành từ tháng 4.2014, qua đó đáp ứng nhu cầu cấp bách truyền tải công suất các nhà máy điện khu vực Tây Nguyên vào hệ thống điện quốc gia, tăng cường khả năng cung cấp điện đầy đủ cho khu vực miền Nam.

Kết quả các PTTĐ trong tập đoàn có yếu tố tác động không nhỏ của việc nhân rộng điển hình tiên tiến. Với tư cách là Chủ tịch CĐ ngành, ông đánh giá thế nào về việc trên?

- Công tác phát hiện, tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến luôn được tập đoàn và CĐ ĐLVN quan tâm. Nhiều CĐCS đã tập trung chỉ đạo việc phát hiện, lựa chọn các cá nhân điển hình thông qua các PTTĐ để làm nòng cốt tại các đơn vị, hỗ trợ tạo điều kiện để từng cá nhân phát huy năng lực, sở trường nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 5 năm qua, công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiếp tục được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu và có những chuyển biến rõ nét. Việc biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt cũng luôn được chỉ đạo triển khai kịp thời thông qua các hình thức hội nghị, giao lưu, qua đó đã góp phần động viên, khích lệ các điển hình tiếp tục giữ vững và phát huy thành tích, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông có thể cho biết, vai trò của các cấp CĐ ĐLVN trong việc phát động các PTTĐ?

- Trong nửa nhiệm kỳ qua, CĐ ĐLVN tiếp tục phối hợp với tập đoàn tổ chức nhiều PTTĐ sôi nổi với các hình thức phong phú, đa dạng. Ngoài các PTTĐ chung, các CĐCS đã đẩy mạnh PTTĐ chuyên đề, theo đợt để khắc phục khó khăn, giải quyết nhiệm vụ trọng tâm, đáp ứng tiến độ. Ví dụ như trong 6 tháng đầu năm 2015, CĐ ĐLVN đã phát động “Thi đua trên các công trình trọng điểm”, qua đó có 2 công trình thi đua được Tổng LĐLĐVN gắn biển. Ngoài ra, công trình “Xây dựng đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu và mở rộng trạm biến áp 500kV Sơn La” đã thực hiện đăng ký gắn biển cấp Tổng LĐLDVN nhằm đưa công trình hoàn thành vào tháng 10.2015. Qua phong trào này, nhiều công trình đã đáp ứng được tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, đem lại hiệu quả về mặt kinh tế. Nổi bật trong phong trào này là các đơn vị thuộc TCty Truyền tải điện Quốc gia, TCty Điện lực miền Nam, TCty Điện lực TPHCM…

Nhìn chung, các PTTĐ do CĐ phát động đều có nội dung thiết thực, gắn liền với nhiệm vụ trọng tâm của tập đoàn trong từng thời điểm, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia, phấn đấu sáng tạo, hăng say lao động, góp phần xây dựng ngành điện ngày càng vững mạnh hơn.

- Xin cảm ơn ông!