Tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Công Công Nghiệp INVICO Tuyển Dụng Vị Trí QC

04:06 AM | 13/10/2018
Công Ty Cổ Phần Công Công Nghiệp INVICO, có địa chỉ tại: số 08, đường Trần Thủ Độ - Hoàng Mai - Hà Nội. Cần tuyển TRƯỞNG PHÒNG QC
Xem thêm

Tuyển Dụng Trưởng Phòng Kinh Doanh Tháng 10/2018

03:49 AM | 13/10/2018
Công Ty Cổ Phần Công Công Nghiệp INVICO, có địa chỉ tại: số 08, đường Trần Thủ Độ - Hoàng Mai - Hà Nội. Cần tuyển TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
Xem thêm

Thông tin tuyển dụng tháng 10/2018

01:36 AM | 13/10/2018
Công Ty Cổ Phần Công Công Nghiệp INVICO, có địa chỉ tại: số 08, đường Trần Thủ Độ - Hoàng Mai - Hà Nội. Cần tuyển GIÁM ĐỐC SẢN XUẤ
Xem thêm