Tuyển dụng

LẬP DỰ TOÁN XÂY LẮP ĐIỆN M&E

03:34 AM | 03/01/2019
- Bóc tách và lập dự toán phần xây lắp điện M&E cho các khu công nghiệp, nhà trạm, buiding... - Tư vấn, hỗ trợ bộ phận kinh doanh công ty về lập dự toán, bóc tách bản vẽ của tủ, trụ, trạm điện. - Trao đổi với khách hàng về đơn hàng để lập dự toán các dự án điện hoặc xây lắp điện.
Xem thêm

INVICO Tuyển dụng vị trí TRƯỞNG PHÒNG QC

07:49 AM | 29/10/2018
TRƯỞNG PHÒNG QC
Xem thêm

Thông tin tuyển dụng tháng 11/2018 Công Ty CP Công Nghiệp INVICO

07:15 AM | 29/10/2018
Thiết kế điện: Thiết kế bản vẽ điện, đi dây, chốt bản vẽ với khách hàng. Làm hồ sơ hoàn công dự án. Chốt bản vẽ kĩ thuật với khách hàng. Hỗ trợ bộ phận kinh doanh theo yêu cầu. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của CBQL.
Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Công Công Nghiệp INVICO Tuyển Dụng Vị Trí QC

04:06 AM | 13/10/2018
Công Ty Cổ Phần Công Công Nghiệp INVICO, có địa chỉ tại: số 08, đường Trần Thủ Độ - Hoàng Mai - Hà Nội. Cần tuyển TRƯỞNG PHÒNG QC
Xem thêm

Tuyển Dụng Trưởng Phòng Kinh Doanh Tháng 10/2018

03:49 AM | 13/10/2018
Công Ty Cổ Phần Công Công Nghiệp INVICO, có địa chỉ tại: số 08, đường Trần Thủ Độ - Hoàng Mai - Hà Nội. Cần tuyển TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
Xem thêm

Thông tin tuyển dụng tháng 10/2018

01:36 AM | 13/10/2018
Công Ty Cổ Phần Công Công Nghiệp INVICO, có địa chỉ tại: số 08, đường Trần Thủ Độ - Hoàng Mai - Hà Nội. Cần tuyển GIÁM ĐỐC SẢN XUẤ
Xem thêm