Báo chí nói về chúng tôi

Tập trung phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực ngân hàng

05:19 AM | 21/08/2013
Tại phiên họp Ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng ngày 25/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu đẩy mạnh tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng; tập trung phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
Xem thêm