Tủ điện hạ thế - Tủ hạ thế

Tủ điện điều khiển động cơ

Tủ điều khiển động cơ dùng để điều khiển và bảo vệ động cơ/motor công nghiệp, các động cơ phân xưởng , dây truyền sản xuất . Lựa chọn các phương thức khởi động ,điều khiển và bảo vệ động cơ tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng và loại phụ tải. Tủ điều khiển động cơ dùng để điều khiển và bảo vệ động cơ/motor công nghiệp, các động cơ phân xưởng , dây truyền sản xuất . Lựa chọn các phương thức khởi động ,điều khiển và bảo vệ động cơ tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng và loại phụ tải.
  • Thông số kỹ thuật
  • Tổng quan
  • Hình ảnh
  • Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60 439
  • Điện áp định mức: 400V
  • Điện áp điều khiển : 220, 380V
  • Tần số định mức: 50Hz.
  • Cấp bảo vệ (IP): Đến IP42 (trong nhà), IP54 (Ngoài trời).
  • Cấu hình điển hình gổm có:,  Thiếtbị đóng cắt (ACB hoặc MCCB tổng, MCCB nhánh,), Bộ khởi động từ hay biến tần, khởi động mềm. Các thiết bị bảo điều khiển, bảo vệ như PLC trung tâm, rơ le bảo vệ quá dòng, áp, kẹt roto…

Tủ điều khiển động cơ dùng để điều khiển và bảo vệ động cơ/motor công nghiệp, các động cơ phân xưởng , dây truyền sản xuất . Lựa chọn các phương thức khởi động ,điều khiển và bảo vệ động cơ tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng và loại phụ tải.