Dự án đã hoàn thành

TÒA NHÀ FPT, HÀ NỘI TRẠM KIOSK, TỦ 0,4KV

Thời gian đăng : 02:34 PM | 07/01/2014
Chủ đầu tư :
Tổng thầu : Công ty Invico
Địa chỉ : Thành phố Hà Nội
Quy mô công trình :
Thời gian thi công : 2011
Gói thầu : Tủ 0,4kV

Tổng quan :

Mô tả :

Tòa nhà FPT, Hà Nội
Trạm Kiosk, tủ 0,4kV