Dự án đã hoàn thành

TÒA NHÀ 16B NGUYỄN THÁI HỌC, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI TỦ 24KV (MÁY CẮT, DAO PHỤ TẢI) VÀ 0,4KV

Thời gian đăng : 02:27 PM | 07/01/2014
Chủ đầu tư :
Tổng thầu : Công ty Invico
Địa chỉ : Thành phố Hà Nội
Quy mô công trình :
Thời gian thi công : 2011
Gói thầu : Tủ 24kV (máy cắt, dao phụ tải) và 0,4kV

Tổng quan :

"Tòa Nhà 16B Nguyễn Thái Học, Hà Đông, Hà Nội Tủ 24kV (máy cắt, dao phụ tải) và 0,4kV"

Mô tả :

Tòa Nhà 16B Nguyễn Thái Học, Hà Đông, Hà Nội
Tủ 24kV (máy cắt, dao phụ tải) và 0,4kV