Dự án đã hoàn thành

"Trạm bơm Hiệp Lễ - Hải Dương Tủ 0,4kV"

Thời gian đăng : 11:21 AM | 13/12/2013
Chủ đầu tư :
Tổng thầu : Công ty Invico
Địa chỉ : Hải Dương
Quy mô công trình :
Thời gian thi công : 2011
Gói thầu : Tủ 0,4kV

Tổng quan :

"Trạm bơm Hiệp Lễ - Hải Dương Tủ 0,4kV"

Mô tả :

"Trạm bơm Hiệp Lễ - Hải Dương
Tủ 0,4kV"