Dự án đã hoàn thành

"Tòa nhà PMU6, Cục Đường Bộ Việt Nam, Hà Nội Tủ 0,4kV"

Thời gian đăng : 01:11 PM | 13/12/2013
Chủ đầu tư :
Tổng thầu : Công ty Invico
Địa chỉ : Thành phố Hà Nội
Quy mô công trình :
Thời gian thi công : 2011
Gói thầu : Tủ 0,4kV

Tổng quan :

"Tòa nhà PMU6, Cục Đường Bộ Việt Nam, Hà Nội Tủ 0,4kV"

Mô tả :

Tòa nhà PMU6, Cục Đường Bộ Việt Nam, Hà Nội
Tủ 0,4kV