Dự án tiêu biểu

"Nhà máy Youngone Nam Định, Nam Định Tủ 0,4kV"

Thời gian đăng : 11:22 AM | 13/12/2013
Chủ đầu tư :
Tổng thầu : Công ty Invico
Địa chỉ : Nam Định
Quy mô công trình :
Thời gian thi công : 2011
Gói thầu : Tủ 0,4kV

Tổng quan :

"Nhà máy Youngone Nam Định, Nam Định Tủ 0,4kV"

Mô tả :

Nhà máy Youngone Nam Định, Nam Định
Tủ 0,4kV