Dự án đã hoàn thành

"Dự án Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội Tủ 0,4kV"

Thời gian đăng : 09:50 AM | 13/12/2013
Chủ đầu tư :
Tổng thầu : Công ty Invico
Địa chỉ : Hà Đông, Hà Nội
Quy mô công trình :
Thời gian thi công : 2011
Gói thầu : Tủ 0,4kV

Tổng quan :

"Dự án Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội Tủ 0,4kV"

Mô tả :

Dự án Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội
Tủ 0,4kV